Ambulant behandling

Ambulant behandling

Siden er under revidering

Samtalebehandling:

Ved første samtale med din alkoholbehandler, vil denne foretage en udredning af alkoholproblemets omfang og øvrige personlige forhold. Herefter vil der blive lavet en handleplan, hvor du aftaler med din behandler præcist hvordan dit forløb skal være. Denne handleplan kan justeres løbende/efter behov. Samtalerne har til formål at støtte dig i dit ønske om forandring.

Samtalerne er af ca. 1 times varighed. Hyppigheden afhænger af dit behov.

Samtalerne foregår i Alkoholbehandlingens lokaler:

Esbjerg: Skolebakken 137, 6705  Esbjerg Ø

Varde: Frisvadvej 35, 6800  Varde

Vejen/Brørup: Skolegade 7, 6650  Brørup

Ribe: Giørtz Plads 1, 6760  Ribe

Hvis det i løbet af samtalerne viser sig, at det kunne være hensigtsmæssigt at inddrage de pårørende, vil dette også ske. Hvis de ambulante samtaler med en alkoholbehandler ikke er tilstrækkelige i f.t. problemets omfang, kan vi også tilbyde et mere intensivt behandlingsforløb. Dette sker oftest i form af døgnbehandling. Læs mere herom i menuen til venstre.

Modtagelsen:

Modtagelse/udlevering af Antabus

Medicinsk behandling

Hvis du har brug for at blive afruset med Alkoholbehandlingens hjælp, er det også en mulighed - se under "afrusning". Afrusningen kan ske ambulant hvilket vil sige, at du skal møde i Alkoholbehandlingen i Esbjerg dagligt i 7 dage for at få afrusningsmedicin (Risolid). Så snart promillen er 0 skal du ligeledes være indstillet på at starte i Antabusbehandling i vores hus (2 x ugtl.). Da både Risolid og Antabus er receptpligtig medicin indebærer dette, at du skal kontakte din læge. Du skal herefter selv hente medicinen på apoteket. I f.t. Antabus betaler Alkoholbehandlingen 1 glas pr. 12 mdr., så når du møder op med glasset vil du - mod forevisning af kvittering - få returneret pengene (sættes ind på NEM konto). Du kan også komme i Alkoholbehandlingen først og få en rekvsition med herfra. Du slipper så for selv at skulle udlægge pengene. Du skal iøvrigt være opmærksom på, at vi ikke indgår i ambulant afrusning hvis du bor alene, idet denne form for afrusning fordrer, at der er andre personer i nærheden hvis du skulle blive dårlig. I sådanne tilfælde anbefaler vi at du tager kontakt til Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM)  i Esbjerg (Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg N). Her vil du blive indlagt i min. 24 timer, hvor du bliver medicinsk afruset. Under denne afrusning er du under overvågning af fagligt personale som kan træde til, hvis du bliver dårligere.