Døgnbehandling

Døgnbehandling

 

Døgnbehandling arbejder hen imod total afholdenhed.
Indstilling til døgnbehandling udarbejdes af din alkoholbehandler. Det vil forud for en eventuel indstilling blive vurderet, om denne intensive behandlingsform er hensigtsmæssig. Indstillingen skal behandles i et visitationsudvalg. I dette udvalg sidder en repræsentant fra din kommune, lederen af alkoholbehandlingen samt din alkoholbehandler. Alkoholbehandlingen samarbejder primært med to behandlingsinstitutioner:  Sydgaarden og Ringgaarden