Pårørende

Pårørende

Tilbud til pårørende

Pårørende har ofte brug for rådgivning om, hvordan de kan hjælpe én, der har alkoholproblemer. Men de pårørende (især samlevere og børn) vil ofte selv have brug for hjælp. Det har ofte store omkostninger at leve sammen med en misbruger, hvorfor vi har et tilbud om gruppe for pårørende. Gruppeledere er Steffen Trærup-Hansen, sttrr@esbjergkommune.dk, tlf. 2810 5896 samt Line Lindberg, lli@esbjergkommune.dk., tlf. 2384 8722.
Hvis du vælger at indgå i et forløb som pårørende skal du være opmærksom på, at du ikke længere kan være anonym.

Voksne børn af alkoholikere

Alkoholbehandlingen har tilbud til voksne børn, dvs. børn over 18 år, som har levet i et hjem, hvor far/mor eller begge har drukket. Det kan være voksne børn, som – grundet deres opvækst i et alkoholiseret hjem – har svært ved at håndtere deres eget liv i perioder. Via et gruppeforløb sammen med andre, der har samme problematikker, vil den pågældende få mulighed for at bryde tavsheden omkring en besværlig opvækst. Målet er endvidere at styrke den pågældendes selvværd. Gruppeleder: Ulla Bjergstrøm, tlf. 2887 9789.