Pårørende

Pårørende

Tilbud til pårørende

Alkoholbehandlingen har et tilbud til pårørende og voksne børn af alkoholafhængige. Tilbuddet er råd og vejledningssamtaler. Pårørende og voksne børn af alkoholafhængige kan henvende sig uden den pårørende er indskrevet. Tilbuddet er gratis.