Pårørende

Tilbud til pårørende

Hjælp til pårørende

Alkoholbehandlingen har et tilbud til pårørende og voksne børn af alkoholafhængige. Tilbuddet er råd og vejledningssamtaler. Pårørende og voksne børn af alkoholafhængige kan henvende sig uden den pårørende er indskrevet. Tilbuddet er gratis.

Nyt tilbud:

Denne pårørendebehandling henvender sig til mennesker, der er tæt på en der drikker for meget. Formålet er, at give den pårørende nogle værktøjer til at mestre eget liv i situationen og skabe mere tryghed og stabilitet. Dette kan forhåbentlig medføre, at den drikkende enten bliver motiveret til at reducerer sit behov eller opsøge alkoholbehandling.

Da behandlingen udspringer af et projekt fra SDU (Syddansk Universitet Odense/ Enhed for klinisk alkoholforskning), er Esbjerg Kommune i udførelsen underlagt følgende krav: 

  • Pårørende kan være familiemedlem, ven, kæreste, kollega eller anden tæt relation..

  • Pårørende skal være 18 år og tale/skrive dansk.

  • Pårørende må ikke selv være i misbrugsbehandling.

  • Pårørende skal være indstillet på, med støtte fra de nye værktøjer, at hjælpe med at motiverer den drikkende til at ændre adfærd.

  • Den drikkende må på opstartstidspunktet for pårørendebehandling ikke være i behandling endnu.

Se video om CRAFT her